HELHEDSORIENTERET ENERGIRENOVERING OG INDEKLIMAOPTIMERING AF TEKNISKE ANLÆG


Kunde:
Egedal Kommune
Periode:
2016-2017
Areal:
178.000 m2
Antal ejendomme:
80
Type bygninger:
Børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse

 

Egedal Kommune har igangsat programmet ”Parat til fremtiden”, der skal sikre kommunen fortsat økonomisk råderum gennem planlagte effektiviseringer over de kommende år. Samtidig skal effektiviseringer danne et solidt fundament, så kommunen også i fremtiden fremstår som et attraktivt sted at bosætte sig, med en sund kommunal økonomi.

Ét af initiativerne i programmet er energirenoveringsprojektet ”Energirenovering af tekniske anlæg”, hvor 80 ejendomme inden for kategorierne børnehuse, fritidsklubber, skoler, dagplejer, vuggestuer, idrætsfaciliteter og klubhuse er ved at blive energirenoveret ud fra fastsatte, identificerede løsningsforslag til energi- og indeklimaforbedringer.

Projektet løber til 2020, hvor DEM vil projektere og udbyde energirenoveringerne i hovedentreprise med baggrund i screeningsrapporter fra projektets foranalyse (udført i 2015-2016, se reference nedenfor). Derudover håndterer DEM ligeledes byggeledelsen, fagtilsyn og idriftsætter de tekniske anlæg for at sikre et energieffektivt og indeklimaoptimeret samlet teknisk system på den enkelte ejendom.

Målet med projektet er en samlet energibesparelse på 5,0 mio. kr. årligt, hvilket vil svare til henholdsvis en besparelse på 15 % af varmeforbruget og 22 % af elforbruget. Udover energibesparelser vil indeklimaforbedrende tiltag blive koordineret i projektet af hensyn til at fremtidssikre kommunens bygningsmasse.


100 EJENDOMME SKAL BIDRAGE TIL AT GØRE AARHUS KOMMUNE CO2-NEUTRAL INDEN 2030


Kunde:
Aarhus Kommune
Periode:
2017-2018
Areal:
50.000 m2
Antal ejendomme:
100
Type bygninger:
Daginstitutioner

 

DEM udfører totalrådgivning for Aarhus Kommune i forbindelse med energirenovering af 100 ejendomme. Projektet er en del af kommunens ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen for at være med til at opnå kommunens overordnede målsætning om at være CO2-neutral i 2030.

Projektet omhandler primært daginstitutioner, klubber og legepladser. I projektet håndterer DEM – udover projektledelsen – også hele processen fra udførelse af energiscreening, brugerinddragelse, projektering og implementering af de bedste totaløkonomiske løsningsforslag. Udførelsen af energisparetiltagene udføres på ejendomme, der samtidig er i drift, hvilket fordrer en tæt dialog med både Aa+ projektsekretariatet samt brugerne på de enkelte ejendomme.

I forbindelse med implementeringen af energisparetiltagene har DEM ansvaret for byggeledelsen, og fører fagtilsyn. Derudover sørger DEM for at de tekniske anlæg bliver idriftsat korrekt for at sikre energibesparelserne og indeklimaet på den enkelte ejendom.

Tidligere i Aa+ projektet har DEM ligeledes været bygherrerådgiver for Aarhus Kommune, og været med til at udfordre den gængse måde at tænke energirenoveringsprojekter på ved bl.a. at udvikle en økonomisk model, som Aarhus Kommune har implementeret i projektet.