HELHEDSPLAN STENGÅRDSVEJ, ESBJERG


Kunde:
Boligforeningen Ungdomsbo
Periode:
2015-2020
Areal:
60.000 m2
Type bygninger:
Boligforening

 

De fire afdelinger af Boligforeningen Ungdomsbo, som ligger på Stengårdsvej i Esbjerg, optræder i dag på listen over særligt udsatte boligområder – den såkaldte ”Ghettoliste”, som er udarbejdet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Boligforeningen oplever derfor store udfordringer med at fastholde ressourcestærke beboere i området, hvilket er med til at sænke stedets ellers mange kvaliteter og i stedet bidrage til mange omkostningstunge flytninger, slitage af inde- såvel som udearealer og utryghed blandt beboerne, da området er plaget af kriminalitet.

Dette skal en ny, stor helhedsplan, som både omfatter renovering af bygningsmassen og udformning af nye udearealer, være med til at lave om på, og boligerne og udearealerne, som oprindelig stammer fra slutningen af 1960´erne, står derfor overfor en gennemgribende opgradering, som skal være med til at tiltrække nye beboere ved at skabe et trygt og attraktivt boligområde. Endvidere bliver der som en del af helhedsplanen opført et nyt bydelshus, som bl.a. kommer til at rumme en ny børnehave, administrative funktioner for boligforeningen samt sociale indsatser, der altsammen skal være med til at gøre Stengårdsvej til et attraktivt sted at bo.

De fire afdelinger, som er involveret i helhedsplanen, består tilsammen af 785 boliger fordelt på boligblokke og et mindre antal rækkehuse og udgør næsten 60.000 kvm. boligareal, som skal ombygges, modernisers og renoveres med bl.a. nye klimaskærme og badeværelser, mens 102 af boligerne bliver ombygget og lagt sammen til større boliger for at kunne fungere som såkaldte tilgængelighedslejligheder, der er egnet til kørestolsbrugere og gangbesværede og for i nogle tilfælde at kunne huse større familier.

DEM står til dette projekt for udvikling af energikoncept, projektering af bygningsinstallationer indenfor el samt bygge- og procesledelse. Der er nemlig fra boligforeningens side et stort ønske om en grundig brugerinddragelsesproces med bl.a. afholdelses af studieture og workshops samt løbende orientering gennem hjemme- og Facebookside, husstandsomdelte byggeaviser og en særlig beboerhjælpsfunktion, hvor områdets beboere kan komme og få svar på spørgsmål om projektets stade og fremdrift, hvilket DEM står for.