ET ARKITEKTONISK KRAFTCENTER FOR GYNMASIELLE OG TEKNISKE UNGDOMSUDDANNELSER


Projektnavn:
Midtbyens Gymnasium, Viborg
Kunde:
Mercantec & Viborg Kommune
Periode:
2015-2019 (igangværende)
Areal:
12.500 m2
Samarbejdspartnere:
Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg Landskabarkitekter og ISC Rådg. Ingeniører
Egne ydelser:
Udvikling af energikoncept samt projektering og tilsyn af tekniske installationer

 

Projektet Midtbyens Gymnasium omfatter opførelse af ca. 12.500 kvm. gymnasium og etablering af et p-areal på ca. 4.500 kvm. samt en Hærvejs-plads. Desuden er opførelsen af det nye gymnasium kickstarten på udviklingen af Viborg Baneby, som DEM tidligere også har været med til at levere inputs til ift. udviklingen af masterplanen, der ligger til bund for planerne.

I gymnasiet samles Viborgs Tekniske Gymnasium og Viborg Handelsgymnasium under det samme tag, hvor der vil blive undervist i blandt andet innovation, IT, Game Design, Teknologi og samfund.

Et gennemgående tema for bygningen har været at integrere de energitekniske løsninger i et naturligt flow med den øvrige arkitektur. I hele bygningen er valgt energieffektive løsninger, der samtidig sikrer et optimalt indeklima og læringsmiljø. Bygningen er udformet i to bygningskroppe, der for hver etage er twistet, så der opstår udendørs opholdsarealer på flere af etagerne. P-arealet er placeret under de to bygningskroppe, og der er adgang herfra til såvel gymnasiet som til den kommende Viborg Banebro, der skal binde bydelene på hver sin side af togbanen sammen.

I projektet er der indtænkt flere bæredygtige løsninger. På store dele af taget vil der blive etableret et såkaldt grønt tag, ligesom bygningen vil blive et vigtigt socialt bindeled i den centrale del af Viborg for byens unge og kickstarte byudviklingen i Banebyen. I femte sals højde vil gymnasiet få en multibane, der både kan benyttes i undervisningen, men også indbyde til et socialt studieliv.

DEM har i projektet udført integreret energidesign, projekteret alle fagtekniske discipliner inden for VVS, ventilation, el og CTS samt udarbejdet indeklimaanalyser.

 

SKOLEN ER ET BÆREDYGTIGHEDSFYRTÅRN


Projektnavn:
Kalvebod Fælled Skole i Ørestaden
Kunde:
Københavns Kommune
Periode:
2014-2018
Areal:
12.000 m2
Samarbejdspartnere:
Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Jørgen Nielsen Rådgivende Ing. og BOGL m.fl.
Egne ydelser:
Udvikling af energikoncept samt projektering og tilsyn af tekniske installationer

 

I foråret 2018 er Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) nye tre-sporede skole med KKFO og klub overdraget til Københavns Kommune. Skolen har en profil, der er orienteret mod idræt og bevægelse og derfor er skolens gymnastiksale opgraderet til en idrætshal. Kalvebod Fælled Skole har plads til 750 elever og indeholder også 336 KKFO/fritidspladser, 168 klubpladser og en idrætshal.

Kalvebod Fælled Skole er den første skole, som Københavns Kommune har bygget efter vedtagelsen af den nye skolereform i 2014. Skolens profil med idræt og bevægelse, som er et generelt tema i den nye folkeskolereform, skal sammen med de fysiske rammer naturligt skabe en atmosfære og rammerne, hvori idræt, motion og bevægelse fremmes.

Kalvebod Fælled Skole er således en profilskole orienteret mod idræt og bevægelse, og der knytter sig til dette mål et ambitiøst program for sammenhæng mellem bygningens indretning og disponeringen af udearealerne.

Skolen og idrætshallen er anlagt på en grund i Arenakvarteret i Ørestad Syd og lokalplanens intention er at udbygge området til et ”moderne, tæt og integreret byområde med bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet”.

Overordnet set, skaber fokus på bæredygtighed de grundlæggende designparametre for projektet, og bæredygtighed har haft en særlig opmærksomhed igennem alle faserne, såvel i arbejdet med byrum, geometri, det fysiske udtryk, installationer, drift, ressourceforbrug og totaløkonomi m.m. På energisiden fremstår byggeriet som et bæredygtighedsfyrtårn og det opfylder kravene til Lavenergiklasse 2015.

DEM har til dette projekt varetaget energirådgivning, bæredygtighed og indeklima samt tekniske installationer inden for VVS, ventilation, el, CTS og kloak samt fagtilsyn under byggeriets opførelse.