ENERGIPRODUCERENDE UNGDOMSBOLIGER PÅ AARHUS HAVN


Kunde:
Boligforeningen Ringgården
Periode:
2011-2012
Areal:
4.900 m2
Samarbejdspartnere:
Arkitema Architects K/S, Niras A/S og Myhlenberg Byg A/S
Egne ydelser:
Udvikling af energikoncept samt projektering af bygningsinstallationer

 

De 99 ungdomsboliger, som 12 etagers højhuset på Aarhus Havn rummer, er opført som almene boliger. Boligerne er organiseret omkring en opgangskerne med kun en sikkerhedstrappe samt elevator, hvilket giver flere kvm. til den enkelte ungdomsbolig. I bygningens “indskæringer” hænger der på hver anden etage en fælles udendørs opholdsterrasse, som er orienteret imod vest og eftermiddags-/aftensolen. Her har de unge fra to etager mulighed for uformelt at møde hinanden og skabe sammenhold etagerne imellem. I bygningens bund, hvor alle beboerne ankommer til huset, ligger fællesrummet i kombination med det fælles vaskeri og med udgang til den store hævede terrasse, som ligeledes er orienteret imod vest.

Visionen for projektet har været at skabe et højhus i 12 etager i energiklasse 2025, hvilket energimæssigt betyder, at bygningen producerer mere energi, end den selv bruger. Energibesparelser var et centralt emne i totalentreprisekonkurrencen og en række passive og aktive tiltag medvirker til en reduktion af bygningens energibehov. Passive energitiltag er bl.a. en kompakt og højt isoleret tæt bygning, hvor facaderne er udført i en glat og hvid højstyrkebeton, optimale forhold for naturlig ventilation, korte føringsveje og dagslys i boligerne. De fleste boliger er to-rumsboliger, der får dagslys ind via vinduer proportioneret i forskellige størrelser og placeret i varierede mønstre, hvilket bidrager til en jævn fordeling af lys i rummet.

”Solmarken” på taget og de markante rammer med solceller på husets sydøstfacade er det synlige bevis på bygningens energiproduktion. Solcellerne producerer ca. 56.000 kWh. om året til drift af fællesfaciliteterne. Solcellerammerne har tillige en funktion som altanværn, lyd- og solafskærmning og så bidrager de til bygningens legende udtryk. Det samme gør vinduerne som – udover at variere i størrelse – ser ud som om de er tilfældigt placeret.

DEM har til projektet udviklet det samlede energikonceptet og varetaget projekteringen af alle bygningsinstallationerne.

Byggeriet var nomineret til Den Grønne Betonpris i 2013.