GRØN ENERGI TIL RENSNINGSANLÆG


Kunde:
Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Periode:
2016-2017
Areal:
Ca. 1.500 m2
Antal anlæg:
1
Type anlæg:
Terrænplaceret

 

DEM har for ‘Forsyningen Allerød Rudersdal A/S’ forestået opførelsen af et markplaceret solcelleanlæg, på 232 kWp svarende til 1425 m2 solcellepaneler.

Anlægget har en årlig ydelse på 235.000 kWh – svarende til 27 % af rensningsanlæggets samlede strømforbrug, og er kalkuleret og tilpasset i størrelse, på baggrund af rensningsanlæggets årlige forbrug af strøm, således at stort set hele produktionen fra solcelleanlægget aftages af rensningsanlægget selv.

Solcellepanelerne er hævet fra terræn, så fårene på marken, der holder bevoksningen nede, kan græsse frit.

 

DET DANSKE FORSVAR PRODUCERER GRØN ENERGI


Kunde:
Forsvaret
Periode:
2013-2014
Areal:
Ca. 20.000 m2
Antal anlæg:
5
Type anlæg:
Terrænplaceret

 

DEM har stået i spidsen for etableringen af 5 større terrænplacerede solcelleanlæg på Forsvarets 4 kaserner Flystation Skrydstrup (3.936 m²), Antvorskov Kaserne (3.936 m²), Almegårds Kaserne (2.038 m²), Oksbøl (2000 m²) samt nordens største offentlige solcelleanlæg på 7.872 m² på Flyvestation Karup.

 

HVIDEBÆK FJERNVARMEFORSYNING


Kunde:
Hvidebæk Fjernvarme
Periode:
Grundlagt i 1991
Størrelse:
10 MW kapacitet og 22 km fjernvarmenet
Type bygninger:
Halmfyret fjernvarmeværk

 

DEM er medejer af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning, www.varmevaerk.dk, og har ydet rådgivning til etablering og videreudvikling af værket.
Dette indbefatter blandt andet udviklingen af et af landets første fjernaflæsningssystemer hos forbrugerne i området. Systemet er igennem tiden blevet videreudviklet for at opnå de bedste muligheder for indsamling, behandling og formidling af energidata til fjernvarmeforsyningen.

I 2012 har DEM stået for varmeforsyningsprojekt og udbud af et termisk solvarmeanlæg på ca. 12.000 m2 inklusiv en 2.500 m3 akkumuleringstank med en årlig produktion på ca. 6.150 MWh dækkende ca. 23 % af den samlede varmeproduktion.

I 2016 har DEM startet planlægningen af en ny 3. generations 7,5 MW halmfyret kedel op, inklusive nyt mellemlager til halm (værket råder i dag over 2 store halmlagre ved værket der kan dække 60% af årsproduktionen). Projektforslag efter varmeforsyningsloven er godkendt i 2016 og udbudsmateriale og efterfølgende kontraktforhandling er gennemført primo 2017. Idriftsættelse efteråret 2017.