SALG AF ENERGIBESPARELSER VED OMBYGNING AF BUTIKKER


Kunde:
Global retailkæde
Periode:
2018-2019 (igangværende)
Antal kWh:
1.000.000–2.000.000 kWh
Type bygninger:
Butikker

 

DEM har indgået en aftale med en global retailkæde om at håndtere og dokumentere realiserede energibesparelser i henhold til energiselskabernes energispareindsats.

De realiserede energibesparelser vil blive opgjort i henhold til Energispareaftalen, hvor blandt andet der vil blive taget hensyn til prioriterings- og konverteringsfaktorer. Såfremt det er nødvendigt udarbejder DEM ligeledes detaljerede specifikke beregninger, der naturligvis lever op til alle gældende krav på området.

Projektet forventes at give et samlet tilskud på ca 500.000 kr. til vores kunde.