VÆRDISKABENDE ENERGIMÆRKNING MED SUPPLERENDE DATA


Kunde:
Egedal Kommune
Periode:
2018 – fortsat
Areal:
Ca. 200.000 m2 (fordelt på ca. 110 ejendomme)
Egne ydelser:
Teknisk bygherrerådgivning ifm. energimærkning.

 

Da de kommunale ejendomme i Egedal Kommune, skulle have fornyet deres energimærker, besluttede kommunen sig for at få mest muligt ud af projektet. Derfor definerede kommunen i samarbejde med DEM en række supplerende data, der skal medvirke til at berige kommunens øvrige bygningsdata.

I projektet har Egedal Kommune haft behov for at løfte kvaliteten af energimærkningen, således at energimærkerne bliver en naturlig del af kommunens fortsatte arbejde med at nedbringe energiforbruget i de kommunale ejendomme. I tråd med dette har kommunen truffet et strategisk valg om øget digitalisering af bygningsdriften.

For at imødekomme kommunens behov, har DEM medvirket til udvikling af et energimærknings-addon, der kan medvirke til at lette arbejdet for energimærkningskonsulenten samt forbedre kvaliteten af data. Den udvidede del af energimærkningen følger den naturlige proces for gennemførelse af en energimærkning, og indeholder supplerende data inden for procesenergi, vand og tilstandsvurdering. Derudover var det et ønske fra kommunens side, at alle ventilationsanlæg blev grundigt registreret med henblik på optimering af kommunens eksisterende serviceaftaler.

I projektet har DEM desuden defineret en ensartet fotodokumentation, lokationsbestemmelse og detaljeret beskrivelse af energimærkningstiltagene, således at størstedelen umiddelbart vil kunne udføres. DEM har forestået den tekniske bygherrerådgivning i hele processen, samt varetaget det sideløbende udviklingsforløb.
 

FREMTIDENS RÅDHUS I FORSTÆDERNES KØBENHAVN


Kunde:
Høje Taastrup Kommune
Periode:
2017 – fortsat
Areal:
7.500-8.500 m2
Egne ydelser:
Bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af et konkurrenceprogram vedr. installationer, indeklima, energi, bæredygtighed.

 

Det nye hus skal understøtte den moderne arbejdsplads, hvor der er mulighed for at benytte den nyeste teknologi, og hvor trivsel, videndeling og samarbejde mellem centre, borgere og samarbejdspartnere er naturligt. Rådhuset skal bidrage til byudviklingsprojektet Høje Taastrup C og har potentialet til at blive en aktiv del af det liv, der udspilles omkring rådhuset. En kommende park, bystrøg og varierede byrum skal være med til at skabe et mangfoldigt og levende byliv. Det ny rådhus skal som minimum udføres, så det opfylder kravene til et Bygningsklasse 2020-byggeri. Som en del af konkurrenceforløbet skal der udarbejdes en redegørelse, der sandsynliggør, at nybyggeriet efterfølgende kan forventes at leve op til certificeringsklasse guld efter DGNB Denmark. DEM varetager bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af et konkurrenceprogram vedr. installationer, indeklima, energi, bæredygtighed. Efterfølgende skal DEM bistå dommerkomiteen i udvælgelsen af et vinderprojekt. Derudover skal DEM som underrådgiver til Arkitema bistå Høje Tåstrup Kommune med teknisk bygherrerådgivning vedr. f.eks. projektgranskning, bygherretilsyn og commissioning i forbindelse med projektering og opførelse af byggeriet. Opgaven er påbegyndt ultimo 2017, og det er tanken, at det nye rådhus skal være færdigt i efteråret 2021.

BYGHERRERÅDGIVNING IFM. RENOVERING OG ENERGIEFFEKTIVISERING AF 500.000 KVM. FOR POSTNORD


Kunde:
PostNord, Danmark
Periode:
2010-2017
Areal:
> 500.000 m2
Egne ydelser:
Strategi og målsætning for ønskede besparelser, bygningsgennemgang og energi-screeninger, økonomiske analyser og beregninger, projektering, udbud, fagtilsyn og aflevering samt kvalitetssikring af sideløbende projekter.

 

PostNord Danmark er én af landets største virksomheder med over 25.000 ansatte og historisk set bygninger i næsten hver by i hele landet. Bygningsmassen omfatter stort set alle former for arbejdspladser fra celle- og storrumskontorer til sorterings-, produktions- og lagerfaciliteter, som er i drift døgnet rundt.

DEM har gennem syv år været bygherre- og energirådgiver for PostNord Danmark ifm. med en omfattende bygningsgennemgang og energieffektivisering af deres lejede og ejede bygninger.

DEMs opgave har dels været at udarbejde en strategi og målsætning for energirenovering og ønskede energibesparelser i PostNord Danmarks mange hundrede bygninger landet over og dels en gennemgang af en lang række konkrete bygninger med henblik på at identificere, projektere og gennemføre energibesparende tiltag. Således har virksomheden rådgivet PostNord Danmark indenfor energirenovering af mere end 500.000 kvm. i hele Danmark med henblik på at finde energibesparelser indenfor fokusområderne belysning, vand- og varmeinstallationer/-forsyning, ventilation, automatik og styring samt klimaskærmen.

DEM har stået for rådgivningen i alle faser lige fra bygherrerådgivningen i de tidligere faser, hvor målsætninger og økonomiske analyser blev foretaget og til projektering, udbud, fagtilsyn, aflevering mv. af de over 30 udbud i fag-, hoved- eller totalentrepriser.

DEM har desuden bidraget med beregninger af budgetter, tilbagebetalingstider, salg af energibesparelser samt løbende foretaget kvalitetssikring af andre af PostNord Danmarks projekter samt løbende været i dialog med driftorganisationen for at videreformidle og dele erfaringer.

Derudover har DEM udført analyser og totaløkonomiske beregninger af mulighederne for at etablere solceller på flere af PostNord Danmarks ejendomme både som tagmonteret og facadeintegrerede løsninger. Endelig har DEM været bygherrerådgiver og udført kvalitetssikring og ført tilsyn ifm. etablering af ny 1000 kW fjernkølecentral.

Aa+ /BYGHERRERÅDGIVNING TIL AARHUS KOMMUNE


Kunde:
Aarhus Kommune
Periode:
2013-2019
Areal:
1,4 mio m2
Antal ejendomme:
650
Type bygninger:
Kommunale ejendomme

 

DEM, i konsortium med Bascon (nu COWI), indgik i 2013 aftale om bygherrerådgivning til Aarhus Kommune i forbindelse med energirenovering af ca. halvdelen af Aarhus Kommunes bygningsportefølje svarende til ca. 650 ejendomme / 1,4 mio. m².
Opgaven omfatter bl.a. bygherrerådgivning i forbindelse med energirenoveringsprojektets 5 faser:

1. Opstartsfasen, hvor der fastlægges rammer for proces- og styringsgrundlag.
2. Udbudsfasen, hvor udbudsmetode og krav til leverandører fastlægges, og energiscreeningerne samt entrepriseopgaverne sættes i rammeudbud.
3. Udførelsesfasen, hvor der gennemføres miniudbud og bygherretilsyn.
4. Overdragelsesfasen, inkl. traditionelle overdragelsesopgaver eller commissioning.
5. Driftsfasen, hvor energibesparelserne skal monitoreres og verificeres.

Opgaven omfatter endvidere bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af solcelleanlæg, læringsprocesser og kompetenceudvikling, kommunikation, kvalitetssikring og økonomistyring.

Det er muligt at følge projektet via linket http://www.aarhus.dk/aaplus.

BYGHERRERÅDGIVNING TIL ODENSE KOMMUNE


Kunde:
Odense Kommune
Periode:
2013-2014
Areal:
56.000 m2
Antal ejendomme:
11
Type bygninger:
Skoler, Daginstitutioner, Kultur & Fritid

 

DEM udførte i 2013 bygherrerådgivning til Odense Kommune i forbindelse med gennemførelsen af et pilotprojekt vedrørende processen for energirenoveringen af kommunens ejendomme (Energy Lean).

DEMs opgave var, at komme med anbefalinger til, hvordan kommunen fremover skal gennemføre energirenovering af hele deres bygningsmasse, således at Odense Kommune, målrettet og effektivt kan udvælge de energisparetiltag, hvor der opnås størst udbytte af den økonomiske investering.

Endvidere har DEM haft ansvaret for udarbejdelse og implementering af adfærdskampagner i udvalgte ejendomme.