OMFATTENDE RENOVERING AF ALMENE BOLIGER


Kunde:
Boligforeningen Ungdomsbo
Periode:
2015-2020 (igangværende)
Areal:
60.000 m2

 

De fire afdelinger af Boligforeningen Ungdomsbo, som ligger på Stengårdsvej i Esbjerg, optræder i dag på listen over særligt udsatte boligområder – den såkaldte ”Ghettoliste”, som er udarbejdet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Boligforeningen oplever derfor store udfordringer med at fastholde ressourcestærke beboere i området, hvilket er med til at sænke stedets ellers mange kvaliteter og i stedet bidrage til mange omkostningstunge flytninger, slitage af inde- såvel som udearealer og utryghed blandt beboerne, da området er plaget af kriminalitet.

DEM har i projektet blandt andet ansvaret for byggeledelsen og procesledelsen. Byggesagen er kompleks og kræver stort overblik af byggeledelsen for at håndtere projektets forskellige interessenter – herunder rådgivere, bygherre, beboere, m.m. Udførelsen foregår i etaper inddelt efter de enkelte afdelingen, hvilket byggeledelsen samtidig bliver tilrettelagt efter.

 

MULTIARENA SOM HJERTET AF AKTIV CAMPUS AABENRAA


Kunde:
Aabenraa Kommune
Periode:
2014-2017
Areal:
6.600 m2

 

Opførelsen af Arena Aabenraa tog afsæt i Aabenraa Kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan 2018, hvor målet er, at sundhed og bevægelse bliver en naturlig del af børn og unges hverdag. Arenaen er opført ved det eksisterende Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, og byggeriet skal i høj grad ses i sammenhæng med projektet Aktiv Campus Aabenraa, der er en del af breddeidrætsprojektet ”Sundhed & læring i centrum”.

DEM har haft i projektet blandt andet udført projektering af alle el-tekniske installationer samt haft rollen som byggeleder til at styre tid og økonomi på projektet. Arenaen blev afleveret til tiden og indviet i 2017, der fremover bliver hjemmebane for SønderjyskEs damehold i håndbold samt et samlingssted for koncerter.