INDEKLIMAANALYSE AF SKOLER OG DAGINSTITUTIONER


Kunde:
Egedal Kommune
Periode:
2015-2016
Antal ejendomme:
8

 

I forbindelse med et energiscreeningsprojekt for Egedal Kommune, har DEM udført indeklimaanalyser og -beregninger for at understøtte en helhedsorienteret implementering af energi- og indeklimaforbedrende initiativer på særligt skoler og daginstitutioner.

Indeklimaanalyserne blev udført over en 14-dages periode, hvor målinger i repræsentative, udvalgte rum er blevet udført. De faktabaserede målinger er efterfølgende sammenholdt med en kvantitativ brugerundersøgelse. Brugerundersøgelsen er blevet udført som en spørgeskemaundersøgelse med baggrund i retningslinjer i DS 3033 omkring kortlægning af indeklimagener.

Til at understøtte de udførte målinger og brugerundersøgelser, har DEM ligeledes udarbejdet supplerende indeklimaberegninger for at verificere resultaterne.