DYNAMISK BELYSNING TIL GAVN FOR ALLE


Kunde:
Region Midtjylland
Periode:
2014-2019 (igangværende)
Areal:
650 m2 + 50.000 m2
Egne ydelser:
Bygherrerådgiver for dagslys, kunstlys, lysstyring og integreret belysningsdesign

 

Projektet omhandler etablering af dynamisk døgnrytmelys på Aarhus Universitetshospital i Risskov på Afdeling Q2, som er en lukket psykiatrisk afdeling for voksne med psykiske lidelser. Det er et tværfagligt pilotprojekt med formålet at nedbringe anvendelsen af tvang samt at skabe optimale forhold for klinisk behandling og høj belysningsmæssig komfort for både personale og de forskellige patientgrupper.

Det kliniske udgangspunkt er blå bølgelængders evne til at fortrænge den naturlige produktion af søvnhormonet melatonin. Eksponering for blåt lys om aftenen og natten kan både gøre det svært at falde i søvn og forringe søvnkvaliteten. En særlig fokusgruppe i dette projekt er maniske patienter, som generelt oplever rastløshed og søvnproblemer, da der er indikationer, at disse patienter er særligt følsomme overfor lysets effekt på døgnrytmen.

Pilotforsøg med maniske patienter og mørketerapi, hvor patienterne opholder sig i totalt mørke 14 timer i døgnet har vist positive tendenser i form af hurtige forbedringer af maniske symptomer og søvn hos patienterne. Det menneskelige døgnrytmesystem reagerer primært på blå bølgelængder og det er derfor formodningen at døgnrytmelys uden blå bølgelængder om aftenen og natten kan have lignende positive effekter på maniske patienter.

Erfaringerne, som høstes gennem pilotprojektet, skal viderebringes og implementeres i det nye Almenpsykiatriske Hospital i Skejby, som på nuværende tidspunkt projekteres og planmæssigt står færdigt i 2019. DEM er i denne forbindelse bygherrerådgiver for Region Midtjylland for at sikre gode forhold for dagslys, kunstlys og lysstyring, under et ’Integreret belysningsdesign’.

Pilotprojektet har omfattet etablering af dynamisk døgnrytmelys i et sengeafsnit med 18 sengestuer, gange, ophold og personalerum. Tre af sengestuerne fik desuden monteret særligt ”sanseudstyr” indeholdende bl.a. en videoprojektor. Alle sengestuer har morgenvækning med film/lys. Disse tiltag med individuel styring til hvert rum skaber stemninger i sengestuen tilpasset den enkelte patient, som et supplement til øvrig behandling.