COMMISSIONING SKABER SAMMENHÆNG I NYT KRAFTCENTER FOR TEKNISKE UDDANNELSER


Projektnavn:
Midtbyens Gymnasium, Viborg
Kunde:
Mercantec & Viborg Kommune
Periode:
2015-2019 (igangværende)
Areal:
12.500 m2
Samarbejdspartnere:
Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg Landskabarkitekter og ISC Rådg. Ingeniører

 

Projektet Midtbyens Gymnasium omfatter opførelse af ca. 12.500 kvm. gymnasium og etablering af et p-areal på ca. 4.500 kvm. samt en Hærvejs-plads. I gymnasiet samles Viborgs Tekniske Gymnasium og Viborg Handelsgymnasium under det samme tag, hvor der vil blive undervist i blandt andet innovation, IT, Game Design, Teknologi og samfund.

Et gennemgående tema for bygningen har været at integrere de energitekniske løsninger i et naturligt flow med den øvrige arkitektur. I hele bygningen er valgt energieffektive løsninger, der samtidig sikrer et optimalt indeklima og læringsmiljø.

DEM har – udover at projektere de tekniske installationer – ligeledes varetaget rollen som Commissioning-ansvarlig. I processen har DEM inddraget relevante aktører fra bygherrens driftsorganisation, IT-afdeling og entreprenører for at skabe et solidt projektgrundlag inden byggeriet bliver idriftsat. Derudover har Cx-processen været med til at skabe sammenhæng mellem de arkitektoniske, konstruktionsmæssige og tekniske fag således at drift, energi og indeklima er blevet optimeret bedst muligt.

 

PERFORMANCETEST AF 12 STØRRE EJENDOMME SIKRER STORE ENERGIBESPARELSER


Kunde:
Bygningsstyrelsen
Periode:
2015-2017
Areal:
143.000 m2
Antal ejendomme:
12
Type bygninger:
Kontorer, depoter, undervisning og udstilling

 

Bygningsstyrelsen har gennemført energibesparende investeringer, der reducerer energiforbruget med mindst 15 % i de berørte ejendomme.

Projektet har testet Bygningsstyrelsens udviklede performancetest ved energieffektivisering af installationer i renoveringssager. Testen stiller en række krav til energieffektiviteten og det opleverede indeklima, og er baseret på analyse af parameterdata fra de forskellige tekniske anlæg, hvor commissioning har været en naturlig del af processen.

DEM har i processen draget stor nytte af commissioning som redskab til at håndtere svære tekniske forhold for at sikre kvaliteten i projektet – både under projektering og udførelse men særligt under idriftsættelsen. Derudover har den succesfulde commissioningproces været med til at udvikle og definere Bygningsstyrelsens performancetests, så de implementerede systemer levede op til de projekterede krav til energi- og indeklimaeffektivitet.