MADPRODUKTION MED AFSÆT I FN’S VERDENSMÅL


Kunde:
Studenterhusfonden, Aarhus Universitet
Periode:
2017-2018
Egne ydelser:
Strategisk rådgivning om konkret og praktisk anvendelse af FNs Verdensmål samt infografik og website til kommunikation og markedsføring

 

Studenterhusfonden i Aarhus leverer over 90% af maden på Aarhus Universitet. De driver bl.a. kantiner, cafeer og forskellige konferencer, og de er førende, når det gælder at arbejde bæredygtigt med madproduktion. Deres vision er at være den sunde og foretrukne non-profit madproducent – både lokalt og i klimasammenhænge, som et bidrag til at øge bevidstheden om sundhed og bæredygtighed.

DEM har leveret et strategisk grundlag for alt det spændende og meget gennemtænkte arbejde som Studenterhusfonden leverer indenfor bæredygtig madkultur. Fra indkøb af råvarer, hands-on arbejdsprocesser i køkkenet, kundens indkøb, til affaldshåndtering. En analyse på tværs af organisationen har dannet grundlag for vores levering af Studenterhusfondens nye strategi for Bæredygtigt fællesskab. Denne strategi benytter FNs Verdensmål som platform til at kommunikere om nuværende og fremtidige initiativer og mål.

DEM leverer en samlet skriftlig strategi med beskrivelse af Studenterhusfondens mest relevante SDG mål – nr. 2, 4, 8, 12, 13, deres interne mål, motivation og handlinger. Som en del af et overordnet kommunikationskoncept leverer vi også infografikker som kan bruges i al deres kommunikation og markedsføring, f.eks. tilbud, cases og e-learning. Næste skridt er, at DEM designer en ny hjemmeside for Studenterhusfonden. Denne hjemmeside skal helt enkelt visualisere alt det

Studenterhusfonden kan og gør, til fordel for både kunder og samarbejdspartnere.

INTEGRATION AF FN’S VERDENSMÅL I NETHIRE


Kunde:
NetHire – Gate21
Periode:
2018-2019
Egne ydelser:
Identificering og rådgivning om anvendelse af FNs Verdensmål samt udvikling af grøn forretningsmodel

 

NetHire ApS udvikler software til bygge- og håndværksbranchen. Virksomheden arbejder med et digitalt system, der samler udlejningssystem, materialestyringssystem og materieldeling på én og samme platform. Via en app kan håndværkere bestille værktøj på byggepladser mv. uden at skulle forlade arbejdsområdet. App’en samler økonomistyring, forsikring, levering mv. i samme system, hvilket letter tidligere processer betragteligt og gør det nemmere for håndværkere at leje værktøjer frem for at eje alt værktøj selv.

NetHire ApS arbejder målrettet med CSR og har fået rådgivning i, hvilke af de 17 Verdensmål virksomheden kan og bør arbejde videre med og hvordan arbejdet kan organiseres og formaliseres.

DEM har rådgivet NetHire i, hvordan verdensmålene kan bidrage til at forankre, måle og markedsføre indsatsen for ressource- og energieffektiviseringer i deres værdikæde. Derudover har vi identificeret deres prioriteringer og strategier indenfor CSR og bæredygtighed, relevante Verdensmål for virksomheden med tilhørende FN Targets med særligt fokus på deres indsatser for energi- og ressourceeffektiviseringer.

DEM har leveret en rapport, der viser koblingen imellem SDG’er, targets og virksomhedens strategiske prioriteter og rådgivning i, hvordan NetHire kan synliggøre deres arbejde med Verdensmålene. Derudover har DEM lavet en beskrivelse af en ny grøn forretningsmodel og opstillet en business case for realisering af den grønne forretningsmodel, herunder beregning af miljømæssige gevinster og afledte effekter.

GENNEMGRIBENDE ENERGIRENOVERING MED STOR BEBOERINDRAGELSE


Kunde:
Project Zero
Periode:
2017-2019
Egne ydelser:
Udvikling af bæredygtighedsstrategi for 6 almene boligselskaber i Sønderborg med fokus på FNs Verdensmål, bæredygtighed og energi. Projektet er støttet af EU.

 

DEM er en af hovedpartnerne i det bevilligede EU HAPPI projekt, hvor projektkonsortiet består af de 6 almene boligselskaber i Sønderborg, Project Zero og EUC Syd.

Det overordnede mål med projektet “Social Housing Association’s Energy Efficiency Process Planning and Investments” (HAPPI) er at øge energirenoveringsfrekvensen inden for social boligsektoren ved hjælp af en eksemplarisk indsats, der bringer seks sociale boligforeninger i Sønderborg Kommune sammen.

Projektet sætter fokus på det komplekse samspil af ikke-teknologiske barrierer (organisatorisk, juridisk, finansiel) gennem veldefineret proces- og kapacitetsopbygning. Den samlede investering i energieffektivitet vil omfatte 57 forskellige afdelinger i de seks forskellige boligorganisationers bygningsmasse med i alt 6.200 lejere i 3.440 boliger. Boligforeningerne i Sønderborg, der står for cirka 20 % af boligmassen i kommunen, har allerede reduceret deres CO2-aftryk med 44 %, og HAPPI-projektet vil forventeligt sænke CO2-udslippet med yderligere 1.650 tons CO2.

Investeringen lanceret af HAPPI forventes at føre til energibesparelser på 11,7 GWh pr. år, hvor der samtidig genereres ca. 1,6 GWh pr. år af bæredygtig energi.

ØVRIGE UDVALGTE REFERENCER MED FN’S VERDENSMÅL


2019 – IDEVA Intelligent Databaseret Energiledelse i Viborg og Aarhus Kommune.

Kobling af Aarhus Kommunes projekts bidrag til FNs Verdensmål. Verdensmålsscreening og udvikling af Verdensmåls case for projektet. Projektet støttet af Energistyrelsen.

2018 – AASHE, STARS System.

STARS-systemet tilbyder rammer for at forstå bæredygtighed på alle niveauer af højere uddannelse i USA. Rådgivning og vejledning vedr. implementering af FNs Verdensmål.

2018 – New School, Material Lab.

Rådgivning og vejledning til udvikling og implementering af FNs Verdensmål i Parsons Donghai Healthier Materials Library, særligt FNs Verdensmål omkring materialevalg og sundhed.

2018 – Steven Winter Associates, Inc. Kapacitets opbygning af Steven Winter Associates, Inc. som rådgiver i FNs Verdensmål.

Udarbejdelse af cases med fokus på indeklima, energieffektivitet og klima på baggrund af ”425 Grand Concoures: Passive House on a Grand Scale”-projektet. Passiv højhus byggeri på Manhattan.

2017 – 2018 Harvard Universitet, Implementering af FNs Verdensmål.

Bistand til Harvard Universitet vedr. implementering FN’s Verdensmål i ekst. handlingsplan for bæredygtighed. Udvikling af cases på udvalgte energi- og bæredygtighedsprojekter. Materialitetsvurdering af energi- og bæredygtighedsplaner og anbefalinger til fremtidige fokusområder og aktiviteter. Udvikling af indikatorer og Verdensmåls-rapporter, kommunikation og WS-aktiviteter.

2016 – 2017 Udvikling af strategisk måling af bæredygtighed i henhold til FNs Verdensmål i DEM.

Udvikling af metode og implementeringsmodel for kobling, måling og rapportering til FNs Verdensmål relateret til virksomheders forretningsstrategier og bæredygtighedsindsatser. Verifikation af mål og targets samt udvikling af SMARTe målbare database integrerbare indikatorer for systematisk afrapportering af bæredygtighedsindsatser.