GARANTERET ENERGIRENOVERING AF SVØMMEHAL


Kunde:
Idrætshøjskolen i Sønderborg
Periode:
2017-fortsat
Areal:
ca. 700 m2
Samarbejdspartnere:
Oesten Arkitekter ApS, Teknologisk Institut (Svømmebadsteknik) og SustainSolutions (finansiering af energibesparende tiltag)
Egne ydelser:
Udarbejdelse af tilstandsrapport samt projektering, udbud og koordinering af VVS, ventilation, el, CTS og vandbehandling

 

Idrætshøjskolen i Sønderborg fremstår som et af ‘fyrtårnene’ i den senere danske, klassiske modernisme. Formsproget er typisk dansk og arkitekturens styrke ligger i anlæggets homogenitet og materialevalg. Skolen er en af hovedhjørnestenene i den bydel i Sønderborg, der blev skitseret med Kai Gottlobs stramt klassicistiske byplan fra 1925, og ud fra en arkitektonisk vurdering er det i høj grad Idrætshøjskolens tagflader og gennemførte bygningsdetaljer, der bærer helstøbtheden.

Svømmehallen på Idrætshøjskolen har i mange år lidt under manglende vedligehold – En vedligeholdelse der skal tage afsæt i en bevarelse af bygningens arkitektoniske kvalitet. Projektets finansiering sker derfor via både fondsmidler og igennem de økonomiske besparelser som energirenoveringen giver.

DEM har, i samarbejde med Teknologisk Institut, udarbejdet en vurdering af, i hvilken rækkefølge de enkelte tiltag skal iværksættes, for at sikre en holistisk tilgang til arbejdet med bygningen.

I projektet har DEM både udarbejdet en tilstandsrapport for svømmehallen samt projekteret, udbudt og tilrettelagt arbejdet med VVS, ventilation, el, CTS og vandbehandling.

I projektet er der fokus på at få udbudt delmængder af arbejderne af hensyn til finansieringskilde og sporbarhed af energibesparelserne. Tidligere har DEM været med til at renovere 56 elevværelser for Idrætshøjskolen i Sønderborg.
 

Idrætshøjskolen i Sønderborg

TOTALRENOVERING AF HISTORISK OG BEVARINGSVÆRDIG EJENDOM FOR KÄHLER DESIGN


Kunde:
Kähler Design A/S, Dansk Ejendoms Management A/S
Periode:
2014-2016
Areal:
1.500 m2

 

DEM har været med til at ombygge og totalrenovere Kähler-koncernens mere end 100 år gamle hovedsæde på Kählersbakken i Næstved.

Projektet omdannede de eksisterende rammer til nyt kontor, showroom, kreative værksteder og factory store med særligt hensyn til bygningens bevaringsværdige udtryk og historie. De tekniske installationer er således tilpasset og udført nænsomt samt omhyggeligt planlagt, således at både energi og indeklima bliver tilgodeset mest muligt.

DEM har i projektet haft fokus på at skabe en naturlig sammenhæng mellem kontor, factory store og showroom. Formålet er at skabe en helhedsoplevelse for Kählers kunder i sammenhæng med brandets øvrige markedføringstiltag. I byggeriet er eksisterende vægmalerier blevet genskabt og har fået nyt liv blandt andet ved hjælp af en tilpasset lyssætning.

I forbindelse med projektet har særligt indeklimaet været en væsentlig parameter for Kähler. Dette er indarbejdet både for det atmosfærisk, termiske, akustiske og visuelle indeklima. Af bygningsmæssige greb, er taget blevet udskiftet og forbedret, og alle vinduer er blevet udskiftet, men sprosser og den grønne farve bevares for at bibeholde bygningens udtryk.

I projektet har DEM desuden indarbejdet en række bæredygtighedsinitiativer udtrykt med udgangspunkt i FN’s bæredygtighedsmål. En metodik for bæredygtighed, som DEM benytter i samtlige projekter.

I projektet for Kählers nye hovedsæde har DEM i samarbejde med søsterselskabet Dansk Ejendoms Management A/S stået for projektering af alle tekniske installationer (VVS, ventilation, belysning og øvrige el-tekniske installationer), byggeledelse og fagtilsyn.

Kählersbakken i Næstved