FÅ MEST MULIGT UD AF EGET LIV


Projektnavn:
Hadbjergparken i Hadsten
Kunde:
Favrskov Kommune
Periode:
2014-2016
Areal:
5.400 m2
Samarbejdspartnere:
Link Arkitektur (tidligere Aarhus Arkitekterne), Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniører, LABLAND Architects og Jakobsen & Blindkilde A/S
Egne ydelser:
Udvikling af energikoncept, projektering og fagtilsyn af bygningsinstallationer samt byggeledelse

 

DEM har i perioden 2014-2016 fungeret som rådgivende ingeniører på opførelsen af et nyt botilbud og aktivitetscenter til udviklingshæmmede og handicappede på Elbæk Allé i Hadsten.

I Hadbjergparken er opført 39 almene boliger, herunder seks aflastningsboliger, samt service- og fællesfaciliteter og et aktivitetscenter inklusive lokaler til STU (SpecialTilbud for Udviklingshæmmede).

Udgangspunktet for byggeriet har været, at alle mennesker både har et behov for at være sig selv og samtidig har et individuelt behov for at tilhøre et fællesskab, hvor oplevelser, fortællinger og aktiviteter kan deles med andre og nye venskaber kan opstå. Med afsæt i Favrskov Kommunes vision om MML (Mest Muligt i eget Liv), søgte projektet den optimale arkitektoniske balance mellem hensynet til individets behov for både enerum og fællesskab.

I ønsket om at skabe beskyttede og oplevelsesrige uderum mellem boligerne, er de 33+6 boliger organiseret i en organisk struktur, med et centralt placeret og samlende gaderum. Gaderummets udformning betyder, at beboerne har visuel kontakt til aktiviteterne i og omkring gaden. Denne umiddelbare nærhed og klare visuelle tilstedeværelse af uformelt fællesskab er skabt for at forstærke det individuelle tilhørsforhold og ønsket om, at beboerne har muligheden for at til- og fravælge fællesskabet.

Byggeriet er opført iht. Lavenergiklasse 2015, som overholdes uden supplerende vedvarende energiformer. Fokus er på udnyttelse af bygningernes passive egenskaber med god dagslysudnyttelse, varmeakkumulering i bygningskonstruktionerne og delvis udnyttelse af naturlig ventilation. Boligerne ventileres med nyudviklede decentrale ventilationsenheder, som monteres i ydervægge og har indbygget effektiv varmegenvindingsfunktion i selve enheden.