MULTIARENA SOM HJERTET AF AKTIV CAMPUS AABENRAA


Kunde:
Aabenraa Kommune
Projektnavn:
Arena Aabenraa
Periode:
2014-2017
Areal:
6.600 m2
Samarbejdspartnere:
GPP Arkitekter A/S, Kontur Arkitekter ApS og Bascon A/S (nu COWI)

 

DEM vandt i 2014 opgaven om opførelse af Arena Aabenraa, sammen med GPP Arkitekter m.fl. Arenaen er færdigopført og indviet i 2017.

Opførelsen af Arena Aabenraa tog afsæt i Aabenraa Kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan 2018, hvor målet er, at sundhed og bevægelse bliver en naturlig del af børn og unges hverdag. Arenaen er opført ved det eksisterende Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, og byggeriet skal i høj grad ses i sammenhæng med projektet Aktiv Campus Aabenraa, der er en del af breddeidrætsprojektet ”Sundhed & læring i centrum”.

I projektet blev der bl.a. lagt stor vægt på ankomsten til Arena Aabenraa, som er tænkt som åben og inviterende. De nære udearealer er fulde af liv og bevægelse, mens forskydninger og tilbagetrækninger i bygningsvolumen skaber overskuelige og trygge ankomstområder tilpasset menneskets skala. Foyeren, som er centrets centrale ankomstrum og ”byens rum”, er tilgængeligt fra flere af bygningens sider og sammenbinder alle centrets funktioner. Alle tre haller – den nye dobbelthal, hal 1 og hal 2 – har alle direkte kontakt til dette levende knudepunkt. De store gulvflader og de mange nicher skaber plads til idrætsudfoldelse, social aktivitet og afslapning. I foyeren ses store dobbelthøje vinduespartier og asfaltlignende gulvbelægning, som er medvirkende til, at oplevelsen af de markante landskabelige karakteristika udenfor, bliver ført med ind i bygningen.
Ambitionen for Arena Aabenraa er tydelig; Et mødested for store såvel som små, hvor der summer af liv og aktivitet.

På energisiden opfylder byggeriet kravene til Lavenergiklasse 2015, men med 115 kvm. solceller opgraderes til 2020-kravene. DEM har i projektfasen varetaget energirådgivning, bæredygtighed og indeklima samt installationer inden for CTS, belysning og el. DEM har endvidere været ansvarlige for al byggeledelse under byggeriets opførelse.