HUSUM SKOLE & KKFO, FREMTIDENS FRITIDSTILBUD


Kunde:
Københavns Kommune
Periode:
2018-2020
Areal:
450 m2
Samarbejdspartnere:
JJW Arkitekter og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører
Egne ydelser:
Tekniske installationer

 

Projektet omfatter etablering af en nybygget fritidsinstitution som normeres til 112 FI-pladser. Den nye fritidsinstitutionsbygning kommer samlet til at fylde cirka 427 brutto-m2 på grunden og opføres i én etage.

De tekniske installationer er projekteret med fleksibilitet, der matcher den forskellighed og variation, som indretningen af projektet afføder. De tekniske installationer er teknologisk fremtidssikrede for at tilgodese arbejdsfunktioner og bygningslogistik i en moderne skole. Dagslyset er i størst muligt omfang udnyttet, og der er arbejdet med forholdet mellem dagslys og det elektriske lys.

Nybyggeriet opføres som lavenergiklasse Bygningsklasse 2020, med bæredygtighedstiltag som lavenergiklimaskærm, lavtemperatur varmefordeling, decentralt varmtvandsanlæg, ventilationsløsning med stor varmegenvinding og lavt elforbrug til lufttransport, anvendelse af regnvand til vandelement i udearealet og forsinkelse og lokalafledning af regnvand.

Opgaven omfatter rådgivningsydelser for samtlige tekniske installationer i forbindelse med programmering, projektering, udbud og tilsyn.

Læs mere om projektet her.