FANG FRÅSERNE – ET PROJEKT OM BÆREDYGTIG ADFÆRD


Kunde:
KEN Storkøkken A/S
Periode:
2018-fortsat
Samarbejdspartnere:
Flexmeter ApS

 

Storkøkkener står for hele 4% af Danmarks samlede el-forbrug. Der er derfor et stort potentiale for energibesparelser i køkkener ved at ændre på vaner og adfærdsmønstre.

Konceptet er bygget op af en kombination af avanceret måleteknologi, der giver et detaljeret billede af energiforbruget i storkøkkenet, samt gode råd om energirigtig og bæredygtig adfærd.
I forløbet bliver køkkenpersonalet præsenteret for faktiske energiforbrug pr. køkkenapparat. En fremgangsmåde der giver en faktabaseret viden om, hvor de store energisparepotenitaler findes.

Projektet er delt ind i flere faser:

Første måleperiode (Baseline):
Energiforbruget i køkkenet måles i 14 dage. Det får de værste fråsere frem i lyset, og giver samtidig et udgangspunkt for de videre anbefalinger og målinger samt anledning til en god dialog med medarbejderne

Forslag til adfærdsændringer:
Resultaterne fra den første målerperioden bliver gennemgået, og der afholdes et ”kick off” til den anden måleperiode. I den forbindelse bliver der præsenteret en række konkrete forslag til, hvor man med ændret adfærd kan hente hurtige energibesparelser. Endvidere anbringes der en tablet i køkkenet, hvor man kan følge det aktuelle energiforbrug på de enkelte køkkenmaskiner.

Anden måleperiode (Ny adfærd):
Energiforbruget i køkkenet måles igen i 14 dage – nu med de aftalte adfærdsændringer implementeret.

Energirapport:
Efter den nye måling analyseres data, hvorefter der bliver udarbejdet en energirapport, som består af to dele: 1) en overskuelig hovedrapport og 2) et sæt bilag med de detaljerede målinger. Rapporten gennemgås på et møde, hvor køkkenchefen og andre relevante medarbejdere deltager.

DEM er tilknyttet projektet som teknisk energiekspert med særligt fokus på køle-/frostrum samt ventilation og styring.

Læs mere om projektet på fraaserne.dk