RÅDGIVENDE TOTALENTREPRENØR INDENFOR PERFORMANCETESTEDE ENERGIOPTIMERINGER


Kunde:
Bygningsstyrelsen
Periode:
2015-2017
Areal:
143.000 m2
Antal ejendomme:
12
Type bygninger:
Kontorer, depoter, undervisning og udstilling

 

Bygningsstyrelsen har ønsket at gennemføre energibesparende investeringer, der reducerer energiforbruget med mindst 15 % i de berørte ejendomme. Den primære anvendelse af lokationerne omfatter kontorer, undervisning og udstilling, og flere af bygningerne er enten fredede og/eller bevaringsværdige. Af fredede bygninger i projektet kan særligt nævnes Udenrigsministeriet og Københavns Byret.

Projektet har testet Bygningsstyrelsens udviklede performancetest ved energieffektivisering af installationer i renoveringssager. Testen stiller en række krav til energieffektiviteten og det opleverede indeklima, og er baseret på analyse af parameterdata fra de forskellige tekniske anlæg, hvor commissioning har været en naturlig del af processen.

Den gennemførte commissioning-proces har sikret funktionaliteten af de energibesparende teknologier til blandt andet opvarmning af vand og regulering af indeklimaet i bygninger. Projektet har således været det første renoveringsprojekt, hvor performancetestmodellen (også kaldet funktionsafprøvning) har været prøvet af.

Den konkrete, samlede opgave omfatter renovering af 12 lokaliteter med en samlet bygningsmasse på i alt ca. 143.000 m², hvor der er foretaget energibesparelses- og vedligeholdelsestiltag inden for bl.a. CTS, varmtvandsinstallationer, varme- og ventilationsanlæg, varmedistribution mellem bygninger og i terræn, belysning, el-produktion (solceller), køleanlæg og klimaskærmsforbedringer.

I projektet er både Udenrigsministeriet og Københavns Byret blevet renoveret, der begge er fredede ejendomme. Disse ejendomme udgør i alt ca. 45.000 m² – altså ca. 1/3 af den samlede bygningsmasse i projektet. Vi har under projekteringen og udførelsen haft en løbende myndighedsdialog for at sikre en succesfuld tilblivelse af alle projekter – herunder også korrekt håndtering af miljøskadelige stoffer.